Příroda

Sněm

V sobotu 4. 1. 2020 proběhla oddílová rada. Probírali jsme na ní mimo jiné i směřování našeho oddílu v následujícím půl roce (do konce června) a navazovali jsme na informace získané na oddílovém sněmu, který proběhl během Silvestrovské výpravy.

Řešili jsme několik témat:

Družinový systém v našem oddíle

Náš hlavní cíl - ideální stav, ke kterému bychom se chtěli v průběhu, let dostat je:

Máme autonomní družiny

 • všichni vnímají odpovědnost za družinu
 • družiny si samy sobě připravují program
 • rádce je vedoucí týmu a spojka s oddílovou radou (OR)
 • družina dokáže řešit svoje problémy a spory
 • družina má silného družinového ducha, mají silné společné zážitky, vlastní rituály a symboly, mají družinový prostor a předměty, se kterými lze pracovat
 • rádce umí motivovat a hledat příležitosti pro družinu, stará se o to, aby se všichni v družině měli dobře
 • podrádce umí zastoupit rádce v jeho nepřítomnosti
 • rádce a podrádce pracují společně jako tým, mají rozdělené činnosti
 • každý člen má v družině své místo, má možnost přispívat a ovlivňovat družinu, má motivaci to dělat

Individuální rozvoj

Druhé téma, kterému bychom se chtěli v následujícím půlroce věnovat je individuální (osobní) rozvoj. Na začátek jsme si opět definovali, jak by měl vypadat ideální stav:

 • skauti mají možnost zkoušet v oddíle rozličné činnosti, mají možnost zlepšovat se v určitém oboru a individuálně růst
 • starší učí mladší, zkušenější učí méně zkušené
 • skauti jsou motivovaní se individuálně rozvíjet
 • všichni si navzájem pomáhají a učí se novým věcem
 • členové mají možnost poznat sami sebe, uvědomit si své silné a slabé stránky a pracovat s nimi #zdravesebevedomi

Pro lepší ohlédnutí se za přibližováním se našemu cíli jsme si určili dobře měřitelné cíle, které se pokusíme splnit do konce školního roku (do odjezdu na tábor, popř. včetně tábora):

 • 2/3 dětí plní nějakou odborku
 • 3 děti mají splněnou nějakou odborku
 • máme dobře vizualizovaný postup v plnění odborek a nováčovských zkoušek
 • družiny zkouší na družinovkách rozmanité věci a činnosti
 • rádce zná své silné a slabé stránky a dokáže s nimi pracovat
 • rádce zná silné a slabé stránky všech členů své družiny
 • všichni mají splněnou nováčkovskou zkoušku
 • oddílový rádce si každý měsíc popovídá se svým družinovým rádcem (popřípadě podrádcem) o jeho osobním rozvoji, pomůže mu stanovit si rozvojové cíle
 • každý vedoucí si stanoví rozvojový cíl a pokusí se ho dosáhnout

Společný komunikační kanál

Na oddílovém kolečku na páteční oddílové schůzce se budeme bavit také o našem společném oddílovém komunikačním kanále.

Předem upozorňujeme, že se nebude jednat o veřejnou sociální síť, ale o zcela uzavřený komunikační systém, do kterého se nedostane nikdo jiný, než námi pozvané osoby, a který slouží pouze ke komunikaci formou zpráv a sdílení fotek a videí.

Více informací zveřejníme po páteční oddílové schůzce, pokud budeme dané téma probírat.

 

Případné dotazy posílejte na ministrkomunikace@skaut.cz

Nejsi přihlášen. Přihlásit se